Tomtoy. De circulaire economie in je winkelmandje

(2012-2014) Het circulaire warenhuis Tomtoy verbond revolutionaire cradle-to-cradle producten met een breed publiek, gepassioneerde makers met early adaptors en groene investeerders met moderne wereldverbeteraars. Een nieuwe generatie producten van hoogwaardig design, innovatie en functionaliteit zorgden voor een nieuwe beleving van het begrip duurzaamheid. Het assortiment bood consumenten de kans om zonder offers (slecht design) of grote gedragsaanpassingen (kopen uit gewetensnood of consuminderen) concreet bij te dragen aan de transformatie naar een duurzamere economie.

Studio Brandenburg was sinds het prille begin verantwoordelijk voor de visuele vertaling van dit wereldverbeterende idee en de ontwikkeling van het merk. De webshop zorgden met artikelen en interviews voor een inspirerend platform voor cradle-to-cradle en duurzame belevenissen.

Na een zeer succesvolle start bleek Tomtoy zich organisatorisch niet staande te kunnen houden. Na drie enerverende jaren zijn de activiteiten voor onbepaalde tijd stilgelegd.

TEAM: MAARTEN BRANDENBURG, MILCO AARTS, FRANK KESSEL, NICCY KOL, TOTAL ACTIVE MEDIA