Rijskdienst van Cultureel Erfgoed. Grasduinen in vijf jaar onderzoek

(2013) In de periode 2008-2012 verrichtte de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoek rondom conservering en waarde-ontwikkeling van cultureel erfgoed. Mede dankzij dit onderzoek weet men hier heel goed hoe moeilijk het kan zijn om een fysiek object tot in de eeuwigheid te bewaren. Studio Brandenburg werd gevraagd een ónline vorm te ontwikkelen waarmee deze Rijksdienst alle resultaten en de toegepaste kennis en kunde kan presenteren aan collega-wetenschappers, studenten, overheid, partners en potentiële partners.

De grote hoeveelheid informatie is toegankelijk gemaakt door naast de zestig projecten een aantal belangrijke kennisdossiers te definiëren. Een aantal bijzondere showcases laten vervolgens zien met welke vragen en problemen de Rijksdienst dagelijks te maken heeft, welke oplossingen deze vervolgens kan bieden en wat zijn toegevoegde waarde is. Met deze aanvullingen kreeg de omvangrijke hoeveelheid informatie een aantal alternatieven ingangen, met name bedoeld voor de bezoekers die wat minder bekend zijn met deze wetenschappelijke materie. De bijzondere dossier-vorm geeft de bezoeker het idee beland te zijn in een archief waarin het zowel gericht als intuïtief kan grasduinen.

Neem een kijkje op: www. kennisvoorcollecties.nl

TEAM: MAARTEN BRANDENBURG, KIM DE GROOT, HESTER LENSINK, TANJA SCHOLTEN, MARIE BAARSPUL, IJSBRAND HUMMELEN, RESTRUCT SITES & APPS