Gemeentebewegers. Zien, beleven, bewegen.

(2017) De wereld is een sneltrein en veel gemeenten nog een boemeltje. Er is beweging nodig zodat gemeentes hun waarde kunnen blijven toevoegen aan de samenleving. Gemeentebewegers helpen ambitieuze gemeenten die willen meebewegen met de huidige tijdgeest, om deze beweging in gang te zetten.

Studio Brandenburg bracht structuur aan in het verhaal. Een onderliggende methode van 'zien, beleven, bewegen' maakte het aanbod overzichtelijker. Het groeiende netwerk van Gemeentebewegers (koplopers die de beweging al hebben ingezet en inspirerende leiders en organisatietalenten) staan in de hoofdrol. Samen dagen ze op een sympathieke manier gemeenten uit om hun horizon te verkennen.

TEAM: MAARTEN BRANDENBURG, MARIEKE VAN DE MECHÉ, WILLEM DE KAM