De Rotterdamse Leerroutekaart. Leren van Nu naar Later

(2016 - 2017) Gemeente Rotterdam verbetert onderwijsresultaten, vermindert schooluitval en sluit onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan. Onderwijs en gemeente zetten hier samen de schouders onder met het onderwijsbeleid.

Studio Brandenburg ontwikkelde een didactisch instrument waarmee het gesprek over 'later' tussen leerlingen, ouders en leerkrachten beter gevoerd kan worden. Deze Rotterdamse Leerroutekaart helpt kinderen om nu na te denken over later: wat kan ik, wat wil ik, welk soort werk past bij mij, wat wil ik worden en wie kan mij daarbij helpen? Met deze wereldreis voor ogen wordt het nadenken over later beter voorstelbaar en bovendien leuker. Plots ligt de wereld aan je voeten ligt en ben jij degene die bepaalt welke stip aan de horizon van jou is.

De Rotterdamse Leerroutekaart is zorgvuldig tot stand gekomen in brede samenwerking met verschillende eindgebruikers en specialisten uit het onderwijs. In 2019 is ook de digitale leerroutekaart ontwikkeld.

TEAM: MAARTEN BRANDENBURG, PIXEL DELUXE, CHRIS BONIS